Extra Options

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.dana.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez podmiot “Dana” Agencja Handlowa Danuta Żerelik siedzibą w Wilkanowo, ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica (zwany dalej „Firmą”).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Firma.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. b) oraz a) RODO.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści, sprostowania oraz prawo do ich przenoszenia. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do żądania usunięcia danych.

4. Dane osobowe nie są sprzedawane, udostępniane ani użyczane innym podmiotom. Wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówienia oraz prenumeraty newslettera. W celu dostarczenia do klienta zamówionego produktu dane przekazywane są przewoźnikowi.

5. Osoba fizyczna ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. U Administratora danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: dana@dana.pl

7. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub upłynięcia dwóch lat od ostatniej aktywności na koncie.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Firma gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, Firma stosuje protokół SSL.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

PLIKI COOKIES

1. Firma używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

2. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne” które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe”). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:


  • umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

  • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
  • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkowania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www. produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).